Haringvlietbrug

Openingstijden Haringvlietbrug vanaf 1 april 2022:

1.    Vrijdag 1 april t/m zondag 5 juni 
·         Maandag t/m Vrijdag– 2 openingen: 10:00-20:00 uur
·         Zaterdag en Zondag – 3 openingen:  11:00, 17:00 en 19:00 uur
·         Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
2.    Maandag 6 juni t/m Maandag 31 oktober
·         Maandag t/m Vrijdag – 2 openingen: 11:00-19:00 uur
·         Zaterdag en Zondag – 3 openingen:  11:00, 17:00 en 19:00 uur
·         Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
* Vastgestelde feestdagen zijn:
·         2e Paasdag: maandag 18 april 2022
·         Koningsdag: woensdag 27 april 2022
·         Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
·         2e Pinksterdag: maandag 6 juni

Vervanging klep

Het nieuwe openingsregime geldt vooralsnog alleen voor 2022. Vanaf 1 januari 2023 is de brug gestremd voor de hoge scheepvaart. Vanaf dat moment kan de brug niet meer veilig bediend worden omdat de constructie van de klep en het bewegingswerk het einde van hun levensduur hebben bereikt en daarbij de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging beginnen. In de zomer van 2023 staat de vervanging van de klep gepland.

Informatie

Groot Hellevoet
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Hinder Vaarwegen